AAA
czytelnia

Ministerstwo Edukacji Narodowej

************Podreczniki_1_2_3_ MEN.zip*************


  1. Podręczniki

Nasz Elementarz – wykaz podręczników

http://naszelementarz.men.gov.pl/


Klasa I

Nasz Elementarz – cztery części do pobrania

http://naszelementarz.men.gov.pl/podreczniki-dla-klasy-pierwszej/


Klasa II

Nasza Szkoła – cztery części do pobrania (edukacja zintegrowana i matematyka)
http://naszelementarz.men.gov.pl/podreczniki-dla-klasy-drugiej/


Klasa III

Nasza Szkoła – część pierwsza do pobrania (edukacja zintegrowana i matematyka)
http://naszelementarz.men.gov.pl/podreczniki-dla-klasy-trzeciej/


  1. Pomoce dla nauczycieli


Poradnik dla nauczycieli, karty pracy i albumy liter potrzebne do prowadzenia zajęć:
http://naszelementarz.men.gov.pl/poradnik-dla-nauczyciela/


Generator kart pracy do podręczników z klas I-III:
http://naszelementarz.men.gov.pl/generator-kart-pracy/


Materiały do pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi:
http://naszelementarz.men.gov.pl/pobierz/

http://naszelementarz.men.gov.pl/multibooki/


  1. Podstawa programowa

Wychowanie_przedszkolne_i_edukacja_wczesnoszkolna 2017[pdf]

Różnice w podstawie programowej edukacji wczesnoszkolnej 2014 vs. 2017[pdf]


- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 30 maja 2014 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół:
https://men.gov.pl/zycie-szkoly/ksztalcenie-ogolne/podstawa-programowa/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-zmieniajace-rozporzadzenie-w-sprawie-podstawy-programowej-wychowania-przedszkolnego-oraz-ksztalcenia-ogolnego-w-poszczegolnych-typach-szkol.html


- do pobrania podstawa programowa wychowania przedszkolnego:
https://men.gov.pl/wp-content/uploads/2014/08/zalacznik_1.pdf


- do pobrania podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych:
https://men.gov.pl/wp-content/uploads/2014/08/zalacznik_2.pdf


© 2015 WYDZIAŁ FILOLOGICZNO-PEDAGOGICZNY UT-H w Radomiu