AAA
czytelnia

Edukacja matematyczna

dogonic-rozpedzone-umysly-uczniow

Oczywiście nie ma gotowej recepty na sukces. Nie ma przepisu, który w stu procentach gwarantowałby skuteczne rozwijanie myślenia uczniów. Gdyby istniał, sama powieliłabym go w tysiącach egzemplarzy. Nauczyciel, jeśli chce pozwolić dzieciom myśleć i działać, musi sam wypracować swoje własne sposoby, strategie, metody nauczania matematyki. Idealna, w tej sytuacji, wydaje się być strategia sformułowana przez Mirosława Dąbrowskiego i stosowana przez uczniów podczas rozwiązywania problemów - "próbuj, poprawiaj i wyciągaj wnioski "

 

http://www.profesor.pl/mat/pd5/pd5_e_stebel_20050629.pdf

Artykuł jest bardzo interesujący dla przyszłych nauczycielek edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej w zakresie nauczania matematyki. Poszerza wiedzę na temat stadiów rozwoju dzieci w określonym wieku w tym również zawiera wskazówki nauczania matematyki dzieci, pomocne do osiągnięcia oczekiwanych efektów w nauczaniu oraz przykładowe ćwiczenia, które może wykorzystać w swojej pracy.
http://www.profesor.pl/mat/na9/pokaz_material_tmp.php?plik=na9/na9_e_matusik_040306_1.php&id_m=9419

Artykuł jest przeznaczony dla rodziców z młodszych klas szkoły podstawowej oraz przyszłych nauczycieli, aby uświadomić ich w jaki sposób mogą wspomagać swoje dzieci oraz wychowanków, aby uniknąć niepowodzeń z matematyki oraz wskazówki, jak rozwijać uzdolnienia i umiejętności matematyczne dzieci.


http://www.publikacje.edu.pl/publikacje.php?nr=493

Artykuł zawiera bardzo przydatny i ciekawy opis prezentujący czynnościową metodę w nauczaniu matematyki. Przedstawione są najważniejsze zasady i zabiegi wykorzystywane w tej metodzie. W artykule mowa jest o bardzo ważnej i wybitnej postaci jaką była Zofia Krygowska. Przedstawiona jest koncepcja charakterystyczna dla czynnościowego nauczania matematyki, której właśnie Pani profesor była prekursorem. Artykuł warty jest polecenia wszystkim studentom oraz nauczycielom matematyki w klasach początkowych szkoły podstawowej.http://wie_bed.republika.pl/n_czyn.html
Artykuł na temat czynnościowego nauczania matematyki. Tekst godny uwagi ze względu na proste, zrozumiałe słownictwo i dobrze dobraną treść.

http://www.profesor.pl/mat/na9/pokaz_material_tmp.php?plik=na9/na9_e_matusik_040306_1.php&id_m=9419
Artykuł zawiera interesujące porady oraz ciekawe propozycje ćwiczeń rozwijające umiejętności matematyczne u dziecka.IBE: O nauczaniu matematyki w szkole podstawowej
http://www.eid.edu.pl/news/ibe_o_nauczaniu_matematyki_w_szkole_podstawowej,3116.html
Na poniższej stronie znajduje się opis sposobu nauczania przedmiotu matematyki w klasie III oraz V. Autor artykułu wskazuje błędy popełniane przez nauczycieli, podczas nauczania tego przedmiotu. W opracowaniu tym znajdziemy wiele ciekawych informacji, wykresów oraz statystyk procentowych, które przedstawiają efektywność nauczania matematyki w szkole podstawowej poprzez opis i komentarz o najczęściej stosowanych metodach podczas pracy z uczniem, stylu pracy nauczycieli czy opinii uczniów o matematyce. Tekst ten jest godny polecenia dla nauczycieli, którzy pragną polepszyć efektywność swojej pracy oraz dla tych, którzy zaczynają swoją pracę i nie chcą powielać błędów swoich kolegów.Słaby uczeń też może polubić matematykę
http://www.matematyka.wroc.pl/vademecum/s%C5%82aby-ucze%C5%84-te%C5%BC-mo%C5%BCe-polubi%C4%87-matematyk%C4%99
Autorką artykułu jest nauczyciel matematyki, wskazująca swoim kolegom, w jaki sposób uczyć matematyki, tak aby nawet najsłabszy uczeń sobie z nią poradził. Tekst ten podzielony jest na kilka podtematów np. kontrakt klasowy, dodatkowe zadania dla chętnych, samopomoc koleżeńska. Autorka artykułu ukazuje fantastyczne sposoby zachęcenia dziecka do nauki matematyki, ponadto zwraca szczególną uwagę na znajomość własnych uczniów czy twórczą własną dzieci. Przykładem takiego działania jest propozycja stosowania ankiet ewaluacyjnych, wypełniane anonimowo przez dzieci, dające nauczycielowi obraz efektywności nauczania. W opracowaniu tym znajdziemy wiele podobnych sposobów na pracę z dziećmi.Konspekty zajęć matematycznych
Konspekty:
http://www.profesor.pl/publikacje-top,14,Konspekty,21,Matematyka
Scenariusze:
http://www.profesor.pl/publikacje-top,29,Scenariusze,21,Matematyka
Na stronie tej znajdziemy wiele pomocnych konspektów dotyczących edukacji matematycznej. Są to najczęściej konspekty układane i realizowane przez nauczycieli pracujących w całej Polsce. Minusem tej witryny jest brak uporządkowania konspektów, ponieważ są tu zamieszczane prace zarówno dla edukacji wczesnoszkolnej jak i dla gimnazjum czy szkoły podstawowej. Jednak strona ta jest wielką skarbnicą konspektów. Warto również dodać, że na stronie tej, znajdziemy również scenariusze zajęć z edukacji matematycznej.


Gry matematyczne przez Internet
http://klasoteka.pl/category/dla-dzieci/matematyka/
Jest to fantastyczny sposób na nauczanie matematyki, gdy nauczyciel widzi, że uczniowie się nudzą, są zmęczeni. Taki sposób na pewno bardziej zachęci dziecko do nauki niż zadania w książce.

Pierwszą stroną z grami edukacyjnymi jest klasoteka.pl. Strona ta zawiera 28 gier z edukacji matematycznej o tematyce odejmowania i dodawania, mnożenia i dzielenia, geometrii itd. Gry te są barwne, wesołe z pewnością pozytywnie oddziaływujące na młodych ludzi. Jedynym problemem może być bariera językowa, ponieważ gry są w języku angielskim, choć może być to również sposób na naukę, czy powtarzanie tego języka. Strona jest naprawdę godna poświęcenia uwagi.Gry matematyczne przez Internet
http://www.buliba.pl/gry/gry-edukacyjne.html
Kolejną witryną zawierającą gry edukacyjne jest buliba.pl Na niej również znajdziemy zadania zawierające edukację matematyczną. Są to gry na poziomie przedszkola oraz pierwszej klasy szkoły podstawowej. Uczeń tu między innymi może ćwiczyć działania matematyczne, poznać bądź utrwalić wartość pieniądza, wagi, czy nauczyć się odczytywać godzinę z zegara.Rozwój myślenia matematycznego-logicznego i twórczego
http://www.przedszkola.edu.pl/rozwoj-myslenia-logiczno-matematycznego-i-tworczego.html
W linku znajdują się informacje na temat rozwoju myślenia matematycznego logicznego i twórczego. Oraz odpowiedniego dopasowania treści do możliwości rozwojowych dzieci. Wymieniony jest program E. Gruszczyk Kolczyńskiej „ Dziecięca matematyka” w którym jest wyodrębnione 14 bloków programowych, w których znajdują się treści tak dobrane, aby rozwinąć najważniejsze czynności intelektualne i ukształtować te umiejętności, które są ważne dla edukacji matematycznej dziecka.http://www.sosw.tarnow.pl/wp-content/uploads/2012/02/prezentacja-multimedialna-metody-E.-Gruszczyk-Kolczy%C5%84skiej.pdf
Edukacja matematyczna metodą Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej. Ogólna charakterystyka autora. Orientacja przestrzenna, rozwijanie zdolności do przyjmowania własnego punktu widzenia, ćwiczenia rytmiczne sprzyjające dostrzeganiu regularności, mierzenie długości, w jaki sposób trzeba wspomagać dzieci w kształceniu schematu liczenia, klasyfikacja, kształtowanie pojęcia liczby, ćwiczenia wspomagające rozwój operacyjnego myślenia, gry edukacyjne, figury geometryczne, pomoce dydaktyczne, co jest ważne do osiągnięcia sukcesów w matematyce.


http://www.modn.elk.pl/publikacje_dm/praca_z.pdf
Charakterystyka ucznia zdolnego, cechy ogólne ucznia uzdolnionego, cele ogólne kształcenia realizowane na lekcjach matematyki odnoszące się do uczniów zdolnych, cele szczegółowe kształcenia realizowane na lekcjach matematyki, sposoby realizacji celów, najczęściej stosowane na lekcji metody nauczania uczniów uzdolnionych matematycznie, zasady pracy z uczniem uzdolnionym na lekcjach matematyki.


http://www.bc.ore.edu.pl/Content/760/Matematyka+od+przedszkola_MSkura_MLisicki.pdf
Programowanie edukacji matematycznej, podstawowe rozumowania matematyczne, liczby naturalne, stosowanie rozumowań matematycznych i liczb.http://wie_bed.republika.pl/n_czyn.html
Artykuł na temat czynnościowego nauczania matematyki. Tekst godny uwagi ze względu na proste, zrozumiałe słownictwo i dobrze dobraną treść.
http://www.profesor.pl/mat/na9/pokaz_material_tmp.php?plik=na9/na9_e_matusik_040306_1.php&id_m=9419
Artykuł zawiera interesujące porady oraz ciekawe propozycje ćwiczeń rozwijające umiejętności matematyczne u dziecka.http://www.matematycy.interklasa.pl/biografie/matematyk.php?str=krygowska
Warto zwrócić uwagę na powyższy artykuł, ponieważ w bardzo jasny i przejrzysty sposób pokazuje działalność Zofii Krygowskiej. Jest ona wielkim autorytetem dla innych matematyków, a zasłynęła z reformy nauczania matematyki w latach 60. Tekst jest napisany prostym językiem co umożliwia zrozumienie go szerszemu gronu czytelników.
http://www.egodziecka.pl/O-mysleniu-matematycznym-dzieci.html
Artykuł napisany przez Izabelę Spychał warto polecić, ponieważ jego treść jest jasna i zrozumiała. Jest napisany na podstawie książek znanych autorów takich jak Gruszczyk-Kolczyńska czy Piaget. Sprawia to, że wydaje się być profesjonalny, a informacje w nim zawarte są pewne.
http://www.bc.ore.edu.pl/Content/263/rozwijanie_zainteresowan_i_zdolnosci_matematycznych_i-iii_red_b_ochmanska.pdf
Jest to poradnik składający się z wielu publikacji, zawierający wiele przydatnych artykułów na temat matematyki w szkole.
http://scholaris.pl/resources/zasoby?eid[]=POCZ&sid[]=MAT2&bid=0&iid=0&rset=0&externals=1&sorts=created_at&api=&page=0
Portal wiedzy dla nauczycieli.
http://www.bc.ore.edu.pl/Content/761/Wybrane+obszary+edukacji+matematycznej+dzieci_Agnieszka+Nowak-Lojewska_1.pdf
Strona Ośrodka rozwoju edukacji zawierająca porady dla nauczycieli.
https://www.kul.pl/files/803/biblioteczka_cyfrowa/Mlody_Einstain_Materialy_dla_nauczycieli.pdf
Strona zawierająca wiele materiałów przydatnych do łatwiejszego przyswojenia matematyki dla dzieci w klasach 1-3.

http://www.cauchy.pl/sp_i_iii/
Strona posiadająca bardzo wiele ciekawych gier ułatwiających naukę matematyki.
https://womgorz.edu.pl/files/File/Pracownia_Psychoedukacji/Gry_zabawy_matematyczne_%20prezentacja.ppt
Gry i zabawy matematyczne. Skąd problem w rozumieniu i uczeniu się matematyki? Pojęcie gry i zabawy dydaktycznej, umowy w grach i zabawach, uczestnictwo w grach i zabawach, zasady wykorzystywania gier i zabaw na lekcji, funkcje gier i zabaw dydaktycznych, bezmyślność, analfabetyzm matematyczny, myślenie matematyczne.
http://www.mzs6gorlice.pl/index.php/aktualnosci-przedszkola/426-rozne-metody-pracy-z-dziecmi-w-naszym-przedszkolu
Pedagogika Marii Montessori, Metoda Dobrego Startu (Bon D'epart), Metoda Batii Strauss, Metoda KLANZY, Metoda Orffa, Metoda Labana, Metoda Kniesów, Metoda Dalcroz'a, Metoda Rocławskiego, Metoda Kielar, Metoda ruchu rozwijającego Sherborne,Poranny krąg, Metody aktywizujące, Metody rewalidacyjne, Domana, Terapia SI, Choreoterapia, Muzykoterapia, Arteterapia, Relaksacja Metoda E. Gruszczyk-Kolczyńskiej, Metoda opowieści ruchowej.

http://www.przedszkole7.pila.pl/pdf/matematyka.pdf
Rozwijanie kompetencji matematycznych dziecka w przedszkolu. Teoretyczne podstawy dziecięcego myślenia matematycznego, zagadnienia z podstawy programowej, scenariusze zajęć koleżeńskich, scenariusze zajęć otwartych dla rodziców, zabawy matematyczne, konkurs matematyczny, recenzja książek prof. E. Gruszczyk- Kolczyńskiej, wierszyki matematyczne, wykaz literatury matematycznej do rozwijania kompetencji matematycznych dziecka.
http://www.mielec.pl/przedszkole16/artykul21.pdf
Kilka słów o edukacji matematycznej dzieci. Przykładowe zabawy matematyczne, edukacja matematyczna według E. Gruszczyk-Kolczyńskiej.


http://www.profesor.pl/publikacja,22432,Program-nauczania,Program-edukacji-matematycznej-w-przedszkolu

http://www.sosw.tarnow.pl/wp-content/uploads/2012/02/prezentacja-multimedialna-metody-E.-Gruszczyk-Kolczy%C5%84skiej.pdf

http://czasdzieci.pl/domowa-akademia/rodzice-artykuly/id,502-uczymy_sie_czegos.html

http://blizejprzedszkola.pl/artykul-1467,edukacja-matematyczna

http://jedyneczka.bnet.pl/images/File/Artykul%20Walory%20czynnosciowego%20uczenia%20matematyki%20dzieci%20w%20wieku%20przedszkolnym%5B1%5D.doc


W powyższych linkach znajdują się informacje na temat matematyki w przedszkolu. Zostały wymienione elementy dojrzałości psychicznej dziecka która jest konieczna do uczenia się matematyki. Można również dowiedzieć się jak wspierać dziecko w nauce matematyki oraz pomóc mu przeżywać radość z uczenia się tego przedmiotu.http://www.szkolnictwo.pl/index.php?id=PU8893
Propozycje zabaw matematycznych.

http://www.matzoo.pl/
Matematyka dla szkół podstawowych, są tu bardzo fajne gry do nauki poprzez zabawę przez internet.

http://www.p7.com.pl/kategorie/zabawy_matematyczne
Zabawy matematyczne wpierające myślenie operacyjne.

http://www.matematyka.wroc.pl/nauczanieblokowe/matematyk-od-malucha-%E2%80%93-gry-i-zabawy-rozwijajace-umiejetnosci-matematyczne-od-najmlodszych-lat
Matematyka dla dzieci z użyciem zabawek.

http://najlepszeprzedszkole.przedszkolowo.pl/zabawy-matematyczne
Ćwiczenie rytmów.


http://czasdzieci.pl/domowa-akademia/rodzice-artykuly/id,502-uczymy_sie_czegos.html
Artykuł zawiera wiadomości na temat: pomóc dziecku przeżyć radość z uczenia się matematyki i nauczyć radości korzystania z nabytych umiejętności. Ukazane są również wiadomości jak wspierać dziecko w uczeniu się matematyki.

http://www.mielec.pl/przedszkole16/artykul21.pdf
W powyższym artykule znajdują się wiadomości na temat zabaw matematycznych.

http://www.przedszkola.edu.pl/rozwijanie-pojec-matematycznych-u-dzieci-w-wieku-przedszkolnym.html
W artykule są informacje o dojrzałości do uczenia się matematyki.

http://www.matematyka.wroc.pl/nauczanieblokowe/matematyk-od-malucha-%E2%80%93-gry-i-zabawy-rozwijajace-umiejetnosci-matematyczne-od-najmlodszych-lat>
W powyższym artykule można znaleźć informacje oraz ciekawe pomysły na zabawy dla dzieci.

http://www.acentrum.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=87&Itemid=226
Marta Jakubowska pisze jak można pomóc dziecku poradzić sobie z matematyką.


http://www.profesor.pl/publikacja,17166,Artykuly,Trudnosci-w-uczeniu-sie-matematyki-uczniow-klas-I-III
Interesująca publikacja zawierające przydatne informacje na temat trudności w uczeniu się matematyki uczniów klas I-III. Zawarte są w publikacji przyczyny niepowodzeń szkolnych oraz rodzaje trudności z nauką matematyki.


http://www.szkolnictwo.pl/index.php?id=PU3256
Artykuł opisujący przyczyny trudności w uczeniu się matematyki.


http://babyonline.pl/matematyka-dla-dzieci-zbior-pomyslow-na-zabawy-matematyczne,nauka-liczenia-galeria,3129,r3p1.html
Artykuł zawierający pomysły na 4 gry pomocne w nauce liczenia.


http://www.szkolnictwo.pl/index.php?id=PU8893
Propozycje gier i zabaw matematycznych.


http://www.edukacja.edux.pl/p-14184-gry-i-zabawy-matematyczne-propozycje.php
Propozycje gier i zabaw matematycznych.


https://wesoleprzedszkole.wordpress.com/2011/08/29/rozwijanie-pojec-matematycznych-u-dzieci-w-wieku-przedszkolnym/
Bardzo przydatne wskazówki dla nauczycieli o tym, na co zwrócić szczególną uwagę przy nauczaniu matematyki, co zrobić, aby uzyskać jak najlepsze efekty nauczania. Przedstawione są problemy dzieci, które ciężko przyswajają uczenie się matematyki.
© 2015 WYDZIAŁ FILOLOGICZNO-PEDAGOGICZNY UT-H w Radomiu