AAA
czytelnia

Artykuły dla nauczycieli

Oferty szkoleniowe dla absolwentów pedagogiki

KLANZA

Prowadzi działalność w zakresie doskonalenia nauczycieli i pedagogów. Wyróżnia się specyficzną i oryginalną metodą, a także stosuje inne atrakcyjne metody kształcenia np. pedagogikę zabawy i pedagogikę cyrku.

http://klanza.org.pl

Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli (RODoN)

Organizuje różne formy doskonalenia : szkolenia, seminaria, warsztaty metodyczne, konsultacje, konferencje , z których mogą korzystać nauczyciele pragnący doskonalić swój warsztat pracy.

http://www.rodon.radom.pl

EDUKACJA2001 (OŚRODEK DORADZTWA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO)

Placówka doskonali nauczycieli z zakresu między innymi w zakresie: bibliotekoznawstwa, terapii pedagogicznej, oligofrenopedagogiki, zarządzania oświatą, sztuki.

http://www.edukacja2001.pl

Studium Doskonalenia Kadr Oświatowych

Placówka zajmuje się organizacją kursów kwalifikacyjnych, doskonalących oraz szkoleń dla nauczycieli i kadry oświatowej wszystkich typów szkół i placówek oświatowych.

http://www.sdk.edu.pl

CKD ( Centrum kształcenia dorosłych)

Prowadzi kursy i szkolenia umożliwiające zdobywanie i podnoszenie kwalifikacji, doskonalenie zdobytych wcześniej umiejętności, a tym samym współtworzenie własnej, indywidualnej ścieżki rozwoju zawodowego.

http://www.ckd-edukacja.pl

Centrum Szkoleń Cognitus

Organizuje liczne szkolenia, w których można podnieść swoje kwalifikacje, doświadczyć nowych rozwiązań edukacyjnych, nabyć praktyczne umiejętności i poznać życzliwych ludzi.

http://cognitus.pl


© 2015 WYDZIAŁ FILOLOGICZNO-PEDAGOGICZNY UT-H w Radomiu