AAA
czytelnia

EDUKACJA - WCZORAJ - DZIŚ - JUTRO
Edukacja w dialogu pokoleń i budowaniu lepszej przyszłości

Artykuły z konferencji zorganizowanej w 2015 r. przez Radomskie Towarzystwo Naukowe i Wydział Filologiczno-Pedagogiczny UT-H w Radomiu.


Anna Zamkowska, Ewa Kur, Pedagog specjalny w roli tradycyjnej i nowej [PDF].

Justyna Bojanowicz, Sposoby spędzania czasu wolnego gimnazjalistów w kontekście zachowań agresywnych [PDF].

Krzysztof Wójcik,  Współczesna edukacja - mity i rzeczywistość [PDF].

Elżbieta Sałata,  Młodzież na rynku pracy – opinie studentów o szansach i zagrożeniach  [PDF].


Anna Klas-Markiewicz,  Nauczyciel w obliczu rewolucji edukacyjnej  [PDF].

Marta Bałażak,  Wiedza nauczyciela jako jeden z mierników jakości jego pracy [PDF].


Grzegorz Kiedrowicz,  Funkcjonowanie w świecie cyfrowym – analiza międzypokoleniowa [PDF].


Katarzyna Ziebakowska-Cecot, Szanse i zagrożenia obecności mediów w edukacji - wczoraj i dziś [PDF].

*****************************************************************************************

ARTYKUŁY Z INNYCH KONFERENCJI

Anna Zamkowska, Człowiek z niepełnosprawnością w przestrzeni społecznej [PDF].

Anna Zamkowska, SELECTED FORMS OF SUPPORTING A CHILD WITH INTELLECTUAL DISABILITIES IN AN INTEGRATED CLASS [PDF].

Anna Zamkowska, Kształcenie integracyjne–korzyści i bariery [PDF].


© 2015 WYDZIAŁ FILOLOGICZNO-PEDAGOGICZNY UT-H w Radomiu