Logo Politechniki Radomskiej

NAUKA I BADANIA

:: PROBLEMATYKA BADAŃ NAUKOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ PRACOWNIKÓW KATEDRY PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII W 2017 OBEJMUJE:

Kierunki badań KPiP:

1. Współczesna szkoła wobec przemian cywilizacyjnych a przygotowanie zawodowe nauczycieli.

2. Współczesne problemy dzieci i młodzieży a środowiska ich życia.

3. Nowe media i ich znaczenie w edukacji formalnej i pozaformalnej.


Tematyka prac badawczych:

  • Współczesna szkoła wobec przemian cywilizacyjnych. Przygotowanie zawodowe nauczycieli (etap I), kierownik zespołu: dr hab. Elżbieta Sałata
  • Kultura środowiska włączającego (etap I), kierownik zespołu: dr hab. Anna Zamkowska

DOROBEK WYDAWNICZY

:: DOROBEK NAUKOWY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH KATEDRY W 2018 ROKU.

Rodzaj publikacji Ilość
Publikacje w czasopismach z listy MNiSW 28
Udział w konferencjach krajowych i zagranicznych 28
Monografie 3
Rozdziały w monografiach 19
:: DOROBEK NAUKOWY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH KATEDRY W 2017 ROKU.

Rodzaj publikacji Ilość
Publikacje w czasopismach z listy MNiSW 18
Udział w konferencjach krajowych i zagranicznych 27
Monografie 6
Rozdziały w monografiach 38

:: DOROBEK NAUKOWY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH KATEDRY W 2016 ROKU.

Rodzaj publikacji Ilość
Publikacje w czasopismach z listy MNiSW 6
Udział w konferencjach krajowych i zagranicznych 26
Monografie 2
Rozdziały w monografiach 26

:: DOROBEK NAUKOWY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH KATEDRY W 2015 ROKU.

Rodzaj publikacji Ilość
Publikacje w czasopismach z listy MNiSW 9
Udział w konferencjach krajowych i zagranicznych 39
Monografie 1
Rozdziały w monografiach 45

:: DOROBEK NAUKOWY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH KATEDRY W 2014 ROKU.

Rodzaj publikacji Ilość
Publikacje w czasopismach z listy MNiSW 8
Udział w konferencjach krajowych i zagranicznych 38
Monografie 5
Rozdziały w monografiach 26

:: DOROBEK NAUKOWY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH KATEDRY W 2013 ROKU.

Rodzaj publikacji Ilość
Publikacje w czasopismach z listy MNiSW 5
Udział w konferencjach krajowych i zagranicznych 39
Monografie 4
Rozdziały w monografiach 52

:: DOROBEK NAUKOWY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH KATEDRY (ZAKŁADU PEDAGOGIKI) W 2012 ROKU.

Rodzaj publikacji Ilość
Publikacje w czasopismach z listy MNiSW 3
Udział w konferencjach krajowych i zagranicznych 39
Monografie 2
Rozdziały w monografiach 40

:: DOROBEK NAUKOWY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH KATEDRY (ZAKŁADU PEDAGOGIKI) W 2011 ROKU.

Rodzaj publikacji Ilość
Publikacje w recenzowanych czasopismach 26
Udział w konferencjach krajowych i zagranicznych 35
Monografie 7
Rozdziały w monografiach 23

:: DOROBEK NAUKOWY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH KATEDRY (ZAKŁADU PEDAGOGIKI) W 2010 ROKU.

Rodzaj publikacji Ilość
Publikacje w recenzowanych czasopismach 60
Udział w konferencjach krajowych i zagranicznych 3
Monografie 1
Rozdziały w monografiach 1


WF-P
na facebook


galeria prac >>>


© KATEDRA PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII WF-P UT-H w Radomiu --- Kontakt: marek.pytlak@pr.radom.pl