Logo Politechniki Radomskiej

DRUKI

:: DRUKI DLA NAUCZYCIELI


Arkusz hospitacji zajęć dydaktycznych: [DOCX]

Podanie o zatwierdzenie skierowania na konferencję: [DOCX]

Dane osobowe-tabela: [DOCX]

Zajęcia poza Uczelnią-druk: [DOC]

Wniosek pracownika o usprawiedliwienie nieobecności związanej z wyjazdem: [DOCX]

Wniosek na podróż służbową: [DOC]


WF-P
na facebook


galeria prac >>>


© KATEDRA PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII WF-P UT-H w Radomiu --- Kontakt: marek.pytlak@pr.radom.pl