Logo Politechniki Radomskiej

ROZKŁADY ZAJĘĆ

:: PLAN ZAJĘĆ DLA STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH

Zajęcia dydaktyczne w semestrze letnim 2019/20 rozpoczynają się 24 lutego 2020 r.

Najnowsze zmiany w planach będą wpisywane w kolorze czerwonym

Plany zajęć są uzgadniane i mogą być publikowane kolejne wersje.

Zajęcia odbywają się w budynku Pentagonu (sale: 103/104, 111, 113, 114, 16, 18, 228, 229, 230, 130, 131, 218, 138) przy ul. Malczewskiego 22 oraz budynku Olimpu (sale: 102, 301, 304, 401, 403, 805, 806) przy ul. Malczewskiego 20A. Jeśli zajęcia odbywają się w innych budynkach niż wyżej wyminione wówczas na rozkładzie zajęć zamieszczona jest stosowna informacja.

Pedagogika, Praca socjalna :

Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna:


WF-P
na facebook


galeria prac >>>


© KATEDRA PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII WF-P UT-H w Radomiu --- Kontakt: marek.pytlak@pr.radom.pl