Logo Politechniki Radomskiej

PLANY STUDIÓW

::PEDAGOGIKA, studia I stopnia, licencjat, profil ogólnoakademicki

Specjalności:

  • EDUKACJA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA (EPiW ) (specjalność nauczycielska)
  • PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA (POW) (z przygotowaniem pedagogicznym)
  • PROFILAKTYKA SPOŁECZNA I RESOCJALIZACJA (PSiR) (z przygotowaniem pedagogicznym)
  • AKTYWIZACJA SPOŁECZNA I EDUKACYJNA OSÓB STARSZYCH (ASiEOS) (z przygotowaniem pedagogicznym)

Siatki studia stacjonarne

Rocznik 2017-2020

Pedagogika I st 2017-2020-ST

Rocznik 2018-2021

Pedagogika I st 2018-2021-ST

Rocznik 2019-22

Pedagogika I st 2019-2022-ST

Siatki studia niestacjonarne

Rocznik 2017-2020

Pedagogika I st 2017-2020_NST

Rocznik 2018-2021

Pedagogika I st 2018-2021-NST

Rocznik 2019-22

Pedagogika I st 2019-2022-NST

::PRACA SOCJALNA, studia I stopnia, licencjat, profil praktyczny

Specjalności:

  • ORGANIZATOR USŁUG SOCJALNYCH (OUS)
  • ANIMATOR SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ (ASL)

Rocznik 2017-2020

Stacjonarne [pobierz plik arkusza XLSX]
Niestacjonarne [pobierz plik arkusza XLSX]

Rocznik 2018-2021

Stacjonarne [pobierz xlsx]
Niestacjonarne [pobierz xlsx]

Rocznik 2019-22

Stacjonarne [pobierz plik]

Niestacjonarne [pobierz plik]

:: PEDAGOGIKA, studia II stopnia magisterskie, profil ogólnoakademicki

Specjalności:

  • PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA (PPiEW) (specjalność nauczycielska)
  • PROFILAKTYKA SPOŁECZNA I SOCJOTERAPIA< (PSiS) (z przygotowaniem pedagogicznym)
  • DIAGNOZA I TERAPIA PEDAGOGICZNA (DiTP) (z przygotowaniem pedagogicznym)

Rocznik 2018-2020

Stacjonarne Pedagogika II st, 2018-2020 [xlsx]

Niestacjonarne Pedagogika II nst, 2018-2020 [xlsx]

Rocznik 2019-2021

Stacjonarne Pedagogika II st, 2019-2021 STAC

Niestacjonarne Pedagogika II st, 2019-2021 NST

::PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA, jednolite studia magisterskie, profil ogólnoakademicki

Rocznik 2019-2024

Stacjonarne Pedagogika jsm, 2019-2024 STAC

Niestacjonarne Pedagogika jsm, 2019-2024 NST


WF-P
na facebook


galeria prac >>>


© KATEDRA PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII WF-P UT-H w Radomiu --- Kontakt: marek.pytlak@pr.radom.pl