Logo Politechniki Radomskiej

KONFERENCJE

:: XXXI KONFERENCJA Z CYKLU DIDMATTECH, Radom 28-29.06.2018

Zapraszamy na XXXI edycję konferencji Didmattech, która w 2018 r. odbędzie się pod hasłem „Edukacja – Technika – Informatyka w budowaniu lepszej przyszłości”. Organizatorem będzie Wydział Filologiczno-Pedagogiczny Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. K. Pułaskiego w Radomiu.
Konferencja przeznaczona jest przede wszystkim dla pedagogów, nauczycieli, którzy uczą przedmiotów z zakresu materiałów i technologii, komunikacji informacyjnej i innych technologii cyfrowych w różnych szkołach, lub korzystają z nowoczesnych technologii cyfrowych i technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji, także dla doktorantów i utalentowanych studentów.

Więcej informacji na stronie konferencji www.didmattech2018.pl

:: KONFERENCJA Z CYKLU LABOR SOCIALIS, Nitra 21.10.2017

Prof. Anna Zamkowska i dr Mikołaj Olszewski wzięli udział we organizowanej przez słowacki Uniwersytet Konstantyna Filozofa w Nitrze we współpracy z Uniwersytetem Technologiczno-Humanistycznym w Radomiu II Międzynarodowej konferencji z cyklu Labor Socialis nt. Social Work in Europe - New Challenges and Trends. Wygłosili w sesji plenarnej referat nt. Examples of Good Practice in Supportive Housing in Poland, który spotkał się z pozytywnym przyjęciem i zainteresowaniem słuchaczy. Konferencja była sposobnością do rozwoju współpracy pomiędzy Katedrą Pedagogiki i Psychologii a Katedrą Pracy socjalnej i Nauk społecznych, kierowaną przez Panią prof. Martinę Mojtovą.

:: KONFERENCJA XXX DIDMATTECH, Trnawa 22-23.06.2017

Prof. Grzegorz Kiedrowicz i dr Katarzyna Ziębakowska-Cecot uczestniczyli w jubileuszowej XXX konferencji DidMatTech, której tegorocznym gospodarzem był Uniwersytet Trnawski na Słowacji, zaś współoranizatorem Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu. Prof. Grzegorz Kiedrowicz zaprezentował artykuł „Pedagogy Students in the IT-Media Sphere” oraz był przewodniczącym jednej z sekcji tematycznych. Dr Katarzyna Ziębakowska-Cecot przygotowała razem z dr Beatą Kuźmińską-Sołśnią prezentację „Implementation of Programming into Kindergarten and Primary Education in Poland”.
Warto dodać, że gospodarzem przyszłorocznej edycji konferencji będzie UTH w Radomiu.

:: ZAPROSZENIE NA III KONFERENCJĘ NAUKOWO – SZKOLENIOWĄ „JAK WPROWADZAĆ W ŚWIAT OSOBY Z AUTYZMEM?”, Radom 9.02.2017

Konferencja odbędzie się w Auli Głównej Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu, ul. Chrobrego 31 w dniu 9 lutego 2017r. Konferencja organizowana jest we współpracy z Katedrą Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu oraz Stowarzyszeniem Edukacyjno-Rehabilitacyjnym "Do Celu". Skierowana jest do nauczycieli szkół specjalnych, ogólnodostępnych, przedszkoli, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, logopedów, psychologów, dyrektorów szkół, studentów UTH oraz rodziców dzieci ze spektrum autyzmu z miasta Radomia i województwa mazowieckiego.
Warto dodać, że gospodarzem przyszłorocznej edycji konferencji będzie UTH w Radomiu.

Więcej informacji [pobierz PDF]

:: SEMINARIUM "ZNACZENIE USŁUG SPOŁECZNYCH DLA LOKALNEJ POLITYKI SPOŁECZNEJ-PRZYKŁAD SUBREGIONU RADOMSKIEGO", Radom 13.12.2016

Katedra Nauk Społecznych i Katedra Pedagogiki i Psychologii serdecznie zapraszają w dniu 13.XII.2016 pracowników i studentów na seminarium naukowe pt. Znaczenie usług społecznych dla lokalnej polityki społecznej - przykład subregionu radomskiego.

więcej informacji [PDF]

:: KONFERENCJA "SPÓŁDZIELNIE SOCJALNE OSÓB PRAWNYCH MIEJSCEM REINTEGRACJI SPOŁECZNO – ZAWODOWEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, OD TERAPII ZAJĘCIOWEJ DO PRACY ZAWODOWEJ", Radom 24.11.2016

W imieniu Organizatorów i własnym serdecznie zapraszam do udziału w Konferencji na temat: "Spółdzielnie socjalne osób prawnych miejscem reintegracji społeczno–zawodowej osób niepełnosprawnych, od terapii zajęciowej do pracy zawodowej" w dniu 24 listopada 2016 r., Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych Uniwersytetu Technologiczno Humanistycznego im. K. Pułaskiego w Radomiu ul. Chrobrego 31.
dr Mikołaj Olszewski

więcej informacji [PDF]

:: KONFERENCJA Z CYKLU LABOR SOCIALIS, Nitra 21.09.2016

Katedra Pedagogiki i Psychologii jest współorganizatorem Międzynarodowej konferencji naukowej nt. Praca socjalna w zmieniającej się Europie w XXI wieku organizowanej 21 września 2016 w Nitrze przez Wydział Nauk Społecznych i Opieki Zdrowotnej Uniwersytetu Konstantyna Filozofa w Nitrze. Zapraszam do udziału.

strona konferencji

:: I STUDENCKIE SEMINARIUM NAUKOWE PT. BEZPIECZEŃSTWO MŁODZIEŻY. SZANSE I ZAGROŻENIA, Radom 19.04.2016

Dnia 19 kwietnia 2016 r z inicjatywy dr Doroty Zbroszczyk odbyło się I Studenckie Seminarium Naukowe pt. Bezpieczeństwo młodzieży. Szanse i zagrożenia. Seminarium zorganizowane było wspólnie z Wydziałem Prewencji KWP zs. w Radomiu. Udział w nim wzięli studenci Naukowego Koła Resocjalizacji oraz funkcjonariusze Policji z terenu garnizonu mazowieckiego zajmujący się problematyką nieletnich oraz profilaktyką społeczną.
Celem seminarium było ukazanie, przedyskutowanie i wypracowanie wspólnych celów, które w przyszłości mogą się przysłużyć do poprawy bezpieczeństwa nieletnich. Podczas spotkania zostały przedstawione referaty dotyczące czynników zagrażających  współczesnej młodzieży, jak również propozycje działań profilaktycznych. Wystąpienia koncentrowały się między innymi na potrzebach związanych z prawidłowym funkcjonowaniem młodego człowieka w odniesieniu do potrzeby bezpieczeństwa.

:: „EDUKACJA WCZORAJ – DZIŚ – JUTRO”, Radom 15-16.10.2015

W dniach 15-16 października 2015 roku odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa EDUKACJA WCZORAJ-DZIŚ-JUTRO, Edukacja w dialogu pokoleń i budowaniu lepszej przyszłości. Wydarzenie towarzyszyło jubileuszowi 100-lecia powstania Komisji Szkolnej Ziemi Radomskiej.
Uczestnikami konferencji byli pracownicy naukowo-dydaktyczni uczelni europejskich oraz pedagodzy praktycy ? przedstawiciele radomskich instytucji związanych z oświatą i wychowaniem. Takie grono uczestników umożliwiło konfrontowanie tez stawianych przez przedstawicieli nauki z rzeczywistością pedagogiczną.

więcej informacji [PDF]

:: „NEW SKILLS: LEARNING FOR SUCCESS”, Radom 10.06.2015

W dniu 10 czerwca 2015 r. w Radomiu miała miejsce Międzynarodowa Konferencja nt. "NEW SKILLS: LEARNING FOR SUCCESS" podsumowująca polsko-angielski projekt Comenius Regio. W programie m.in. zaprezentowano system oświaty i wsparcia dla rodzin w Wielkiej Brytanii oraz omówiono działania podejmowane w czasie realizacji projektu w przedszkolach i szkołach okolic Liverpoolu oraz w Radomiu.

[więcej informacji]

:: „KOMPETENCJE ZAWODOWE NAUCZYCIELI”, Radom-Jedlnia Letnisko 20-21.11.2014

W dniach 20-21 listopada 2014 r. w Jedlni Letnisku odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. „Rozwój zawodowy nauczycieli. Nauczyciel jako kreator europejskich innowacji edukacyjnych”.

[więcej informacji]

:: „WYCHOWANIE W RODZINIE WSPÓŁCZESNEJ”, Radom 9.06.2014

W dniu 9 czerwca 2014 r. w Radomiu miała miejsce I Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. „Wychowanie w rodzinie współczesnej. Problemy i zagrożenia współczesnej rodziny” zorganizowana przez Studenckie Koło Naukowe Wspierania Zdolności im. Janusza Korczaka i Wydział Filologiczno- Pedagogiczny UTH w Radomiu.

[więcej informacji]

:: „WSPÓŁPRACA JAKO INSTRUMENT PRZECIWDZIAŁANIA WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU”, Radom 3.12.2013

W dniu 3 grudnia 2013 r. odbyło się seminarium naukowe nt. "Współpraca jako instrument przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu". Jego organizatorami byli: Katedra Pedagogiki i Psychologii Wydziału Filologiczno-Pedagogicznego oraz Katedra Filozofii i Socjologii Wydziału Ekonomicznego UTH w Radomiu oraz Regionalny Oddział Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej w Radomiu.

[więcej informacji]

:: „ORGANIZACJA PIECZY ZASTĘPCZEJ W REGIONIE RADOMSKIM”, Radom 11.12.2012

W dniu 11 grudnia 2012 r. Regionalny Oddział Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej w Radomiu, Katedra Filozofii i Socjologii Wydziału Ekonomicznego oraz Katedra Pedagogiki i Psychologii Wydziału Filologiczno-Pedagogicznego UTH w Radomiu zorganizowały Seminarium Naukowe "Organizacja pieczy zastępczej w regionie radomskim".

[więcej informacji]

:: „FORMY WSPARCIA OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM”, Radom 23.10.2012

W dniu 23 października 2012 r. odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. "Formy wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym". Jej organizatorami byli: Katedra Filozofii i Socjologii Wydziału Ekonomicznego oraz Katedra Pedagogiki i Psychologii Wydziału Filologiczno-Pedagogicznego UTH w Radomiu i Regionalny Oddział Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej w Radomiu.

[więcej informacji]

:: „PEDAGOGICZNE, SPOŁECZNE I DUSZPASTERSKIE ASPEKTY WYCHOWANIA W TRZEŹWOŚCI”, Radom 21.02.2012

W dniu 21 lutego 2012 roku w Radomiu zostało zorganizowane Ogólnopolskie Seminarium Naukowe na temat pedagogicznych, społecznych i duszpasterskich aspektów wychowania w trzeźwości. Organizatorami byli: Instytut Teologiczny w Radomiu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Politechnika Radomska - Wydział Nauczycielski i Duszpasterstwo Trzeźwościowe diecezji radomskiej.

[więcej informacji]


WF-P
na facebook


galeria prac >>>


© KATEDRA PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII WF-P UT-H w Radomiu --- Kontakt: marek.pytlak@pr.radom.pl