Logo Politechniki Radomskiej

PRAKTYKI

:: PRAKTYKI W ROKU AKAD. 2019/20

Rok akad. 2019/20

W przypadku problemów z pobraniem dokumentacji proszę o kontakt z koordynatorem praktyk w Katedrze, dr Katarzyną Ziębakowską-Cecot, ziebakowska@uthrad.pl.

:: PRAKTYKI - DRUKI DO POBRANIA
Wykaz załączników:
:: OPIEKUNOWIE PRAKTYK W ROKU AKAD. 2019/20

PEDAGOGIKA I stopnia, Studia stacjonarne - II rok

 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
  • Praktyka ogólnopedagogiczna ciągła sem. III (wrzesień 2019): dr Katarzyna Ziębakowska-Cecot

PEDAGOGIKA I stopnia, Studia stacjonarne - III rok

 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
  • Praktyka ogólnopedagogiczna ciągła sem. V (wrzesień 2019): dr Marta Bałażak
  • Praktyka dydaktyczna śródroczna sem. V: dr Katarzyna Ziębakowska-Cecot
  • Praktyka dydaktyczna śródroczna sem. VI: dr Anna Klas-Markiewicz
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
  • Praktyka pedagogiczna śródroczna sem. V i VI: dr Justyna Bojanowicz

PEDAGOGIKA II stopnia, Studia stacjonarne - II rok

 • Pedagogika przedszkolna i edukacja wczesnoszkolna
  • Praktyka pedagogiczna śródroczna sem. III: dr Justyna Bojanowicz
  • Praktyka pedagogiczna śródroczna sem. IV: dr Anna Klas-Markiewicz

PRACA SOCJALNA I stopnia, Studia stacjonarne - II rok

 • Praktyka zawodowa śródroczna sem. IV: dr Mikołaj Olszewski

PRACA SOCJALNA I stopnia, Studia stacjonarne - III rok

 • Praktyka zawodowa śródroczna sem. V i VI: dr Mikołaj Olszewski

WF-P
na facebook


galeria prac >>>


© KATEDRA PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII WF-P UT-H w Radomiu --- Kontakt: marek.pytlak@pr.radom.pl