Logo Politechniki Radomskiej

PRAKTYKI

:: PRAKTYKI W ROKU AKAD. 2020/21

Rok akad. 2020/21

W przypadku problemów z pobraniem dokumentacji proszę o kontakt z koordynatorem praktyk w Katedrze, dr Katarzyną Ziębakowską-Cecot, ziebakowska@uthrad.pl.

:: PRAKTYKI - DRUKI DO POBRANIA
Wykaz załączników:
 • Załącznik nr 1 – PED.I.PSiR – program praktyk Pedagogika, studia I stopnia, specjalność: Profilaktyka społeczna i resocjalizacja [pobierz DOCX] | [pobierz PDF]
 • Załącznik nr 2 – PED.I.POW – program praktyk Pedagogika, studia I stopnia, specjalność: Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza [pobierz DOCX] | [pobierz PDF]
 • Załącznik nr 3 – PED.I.ASiEOS – program praktyk Pedagogika, studia I stopnia, specjalność: Aktywizacja społeczna i edukacyjna osób starszych [pobierz DOCX] | [pobierz PDF]
 • Załącznik nr 4 – PED.I.EPiW – program praktyk Pedagogika, studia I stopnia, specjalność: Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna [pobierz DOCX] | [pobierz PDF]
 • Załącznik nr 5 – SOC.I. – program praktyk Praca socjalna, studia I stopnia [pobierz PDF]
 • Załącznik nr 8 – PED.II.PPiEW – program praktyk Pedagogika, studia II stopnia, specjalność: Pedagogika przedszkolna i edukacja wczesnoszkolna [pobierz DOCX] | [pobierz PDF]
 • Załącznik nr 16 Porozumienie w sprawie odbywania praktyk studenckich [pobierz DOC] | [pobierz PDF]
 • Załącznik nr 17 Skierowanie na praktykę [pobierz DOC] | [pobierz PDF]
 • Załącznik nr 18 Zaświadczenie z odbycia praktyki studenckiej pedagogicznej [pobierz DOC] | [pobierz PDF]
 • Załącznik nr 18b Zaświadczenie z odbycia praktyki studenckiej zawodowej, Prasa Socjalna sem. 4 [pobierz PDF]
 • Załącznik nr 18c Zaświadczenie z odbycia praktyki studenckiej zawodowej, Prasa Socjalna sem. 5 [pobierz PDF]
 • Załącznik nr 18d Zaświadczenie z odbycia praktyki studenckiej zawodowej, Prasa Socjalna sem. 6 [pobierz PDF]
 • Załącznik nr 19 Wniosek studenta o zaliczenie praktyki [pobierz DOC] | [pobierz PDF]
 • Załącznik nr 20 Formularz zaliczenia praktyki na podstawie pracy/działalności zawodowej, udziału studenta w obozie naukowym, udziału w innej praktyce. [pobierz DOCX] | [pobierz PDF]
 • Załącznik nr 21 Notatka z hospitacji praktyki studenckiej [pobierz DOC] | [pobierz PDF]
 • Załącznik nr 22 Sprawozdanie opiekuna z realizacji praktyk studenckich [pobierz DOC] | [pobierz PDF]
 • Załącznik nr 23b Sprawozdanie z praktyki zawodowej [pobierz DOCX]
 • Załącznik nr 24 Program praktyk Fil. I st. AG.SN [pobierz DOCX] | [pobierz PDF]
 • Załącznik nr 25 – PED.II.DiTP – program praktyk Pedagogika, studia II stopnia, specjalność: Diagnoza i terapia pedagogiczna, od roku 2019/20 [pobierz DOCX] | [pobierz PDF]
 • Załącznik nr 26 – PED.II.PSIS – program praktyk Pedagogika, studia II stopnia, specjalność: Profilaktyka społeczna i socjoterapia, od roku 2019/20 [pobierz DOCX] | [pobierz PDF]
 • Załącznik nr 27 – PPIW program praktyk Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, jednolite studia magisterskie [pobierz DOCX] | [pobierz PDF]
 • Opinia studenta na temat odbytej praktyki - Sprawozdanie [pobierz DOC]
:: OPIEKUNOWIE PRAKTYK W ROKU AKAD. 2019/20

PEDAGOGIKA I stopnia, Studia stacjonarne - II rok

 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
  • Praktyka ogólnopedagogiczna ciągła sem. III (wrzesień 2019): dr Katarzyna Ziębakowska-Cecot

PEDAGOGIKA I stopnia, Studia stacjonarne - III rok

 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
  • Praktyka ogólnopedagogiczna ciągła sem. V (wrzesień 2019): dr Marta Bałażak
  • Praktyka dydaktyczna śródroczna sem. V: dr Katarzyna Ziębakowska-Cecot
  • Praktyka dydaktyczna śródroczna sem. VI: dr Anna Klas-Markiewicz
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
  • Praktyka pedagogiczna śródroczna sem. V i VI: dr Justyna Bojanowicz

PEDAGOGIKA II stopnia, Studia stacjonarne - II rok

 • Pedagogika przedszkolna i edukacja wczesnoszkolna
  • Praktyka pedagogiczna śródroczna sem. III: dr Justyna Bojanowicz
  • Praktyka pedagogiczna śródroczna sem. IV: dr Anna Klas-Markiewicz

PRACA SOCJALNA I stopnia, Studia stacjonarne - II rok

 • Praktyka zawodowa śródroczna sem. IV: dr Mikołaj Olszewski

PRACA SOCJALNA I stopnia, Studia stacjonarne - III rok

 • Praktyka zawodowa śródroczna sem. V i VI: dr Mikołaj Olszewski

WF-P
na facebook


galeria prac >>>


© KATEDRA PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII WF-P UT-H w Radomiu --- Kontakt: marek.pytlak@pr.radom.pl