Logo Politechniki Radomskiej

PRACE DYPLOMOWE

:: WYKAZ BAZ DANYCH, PORTALI NAUKOWYCH, E-WYDAŃ CZASOPISM W WOLNYM DOSTĘPIE

Wykaz baz danych, portali naukowych, e-wydań czasopism w wolnym dostępie dla Katedry Pedagogiki i Psychologii [ pobierz PDF]

Wykaz dla Katedry Pedagogiki i Psychologii -bazy z sieci uczelnianej[ pobierz PDF]

:: PRZYGOTOWANIE PRACY LICENCJACKIEJ

Wymogi dotyczące przygotowania prac licencjackich w roku akad. 2019/20 [pobierz DOCX | pobierz PDF]

:: PRZYGOTOWANIE PRACY MAGISTERSKIEJ

Wymogi dotyczące przygotowania prac magisterskich w roku akad. 2019/20 [pobierz DOCX | pobierz PDF]

:: STRONA TYTUŁOWA PRACY DYPLOMOWEJ

Wymogi dotyczące przygotowania prac magisterskich w roku akad. 2019/20 [pobierz DOCX | pobierz PDF]

:: PRZEPROWADZENIE BADAŃ PEDAGOGICZNYCH

Druk prośby do instutucji o zgodę na wykonanie badań do pracy dyplomowej/magisterskiej. [pobierz DOCX | pobierz PDF]

:: MATERIAŁY DLA STUDENTÓW PRACY SOCJALNEJ

Wykaz publikacji dla Pracy socjalnej powstałych w ramach projektu "Koordynacja na rzecz aktywnej integracji" w ramach Działania 1.2 "Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej" Program Operacyjny Kapitał Ludzki, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Publikacje są dostępne w Bibliotece UTH. Publikacje dostępne sa też na stronie http://irss.pl/bezplatne-publikacje [pobierz PDF (tekst można obrócić) ]

Wykaz czasopism z Pracy socjalnej prenumerowanych przez Bibliotekę UTH. [pobierz PDF ]

Wykaz publikacji z serii "Szkolenia e-learningowe z nowatorskich metod pracy socjalnej i publikacja specjalistycznej literatury z zakresu polityki społecznej i pracy socjalnej"[pobierz PDF ]

:: PROCEDURA ANTYPLAGIATOWA WYDZIAŁU FILOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEGO

Dokumenty związane z procedurą antyplagiatową wprowadzoną w roku akademickim 2019/20.

PROCEDURA ANTYPLAGIATOWA WF-P, od roku akademickiego 2018/19 [pobierz PDF ]

Załącznik nr 1. OŚWIADCZENIE AUTORA PRACY [pobierz DOC ]

Załącznik nr 2 OŚWIADCZENIE O SAMODZIELNOŚCI WYKONANIA I ORYGINALNOŚCI PRACY DYPLOMOWEJ [pobierz DOC ]

Załącznik nr 3 OPINIA PROMOTORA PRACY DYPLOMOWEJ [pobierz DOC ]

Załącznik nr 4. ZAWIADOMIENIE O NIEDOPUSZCZENIU DO OBRONY PRACY DYPLOMOWEJ [pobierz DOC ]

Załącznik nr 5. ODWOŁANIE [pobierz DOCX ]WF-P
na facebook


galeria prac >>>


© KATEDRA PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII WF-P UT-H w Radomiu --- Kontakt: marek.pytlak@pr.radom.pl